szybki kontakt

Biuro PPG Europrodukt

tel.: +48 514 778 158
tel.: +48 883 310 100
tel.: +48 (22) 243-13-86
e-mail: biuro@europrodukt.pl

Katalog laureatów


Katalog Laureatów - Katalog Ofert EksportowychKatalog Laureatów-Katalog Ofert Eksportowych prezentuje firmy nagrodzone wyróżnieniem Europrodukt.

Celem Katalogu Laureatów jest promowanie polskich eksporterów, szczególnie stymulowanie popytu na polskie produkty na kanwie poprawy wizerunku polskich firm z wykorzystaniem środków masowego przekazu.

Katalog zamieszcza dokumentację zdjęciową, charakterystyki merytoryczne, treści promocyjne firm oraz ich produkty dla adresatów o odnośnych specjalnościach. Takiej szczególnej rangi jak polskie placówki za granicą, placówki zagraniczne w Polsce, organizacje pozarządowe, imprezy wystawienniczo-targowe w kraju, etc .