szybki kontakt

Biuro PPG Europrodukt

tel.: +48 514 778 158
tel.: +48 883 310 100
tel.: +48 (22) 243-13-86
e-mail: biuro@europrodukt.pl

Nagrody

dyplomy
dyplomy

statuetki
statuetki
Nagrodą główną w konkursie Europrodukt jest:

  • Przyznanie firmom, produktom, usługom oraz inicjatywom prestiżowego tytułu Europrodukt  w formie dyplomu i statuetki wraz z przekazaniem praw do bezterminowego wykorzystywania logotypu nagrody do celów promocyjno-marketingowych.
  • Przyznanie laureatom / eksporterom: nominacji do Nagrody  Ministra Gospodarki
  • Prezentacja Laureatów na stronach organizatora
  • Przekazanie informacji o wyróżnionych tytułem Europrodukt do: organizacji gospodarczych, stowarzyszeń handlowych, organizatorów konferencji i spotkań biznesowych oraz wybranych mediów.

Wyróżnienia specjalne przyznawane w ramach ZGŁOSZEŃ :


  • Statuetki  i dyplomy  ZŁOTY EUROPRODUKT - dla  wielokrotnych Laureatów konkursu
  • Dyplomy imienne za aktywną działalność na rzecz rozwoju firmy/laureata
  • Dyplomy imienne za profesjonalną działalność promocyjną dla działów handlu oraz marketingu
  • dyplom imienny EURO-BOSS dla Kierującemu Firmą za aktywną działalność na rzecz jej rozwoju