szybki kontakt

Biuro PPG Europrodukt

tel.: +48 514 778 158
tel.: +48 883 310 100
tel.: +48 (22) 243-13-86
e-mail: biuro@europrodukt.pl

Organizator


Polskie Towarzystwo Handlowe Sp. z o.o. istnieje od 1992 r. i specjalizuje się w działaniach reklamowych, szkoleniowych i wydawniczych, a przede wszystkim w promocji na rzecz firm poprzez:
  • realizację Programu Promocyjno-Gospodarczego EUROPRODUKT,
  • organizację wyjazdów biznesowych tzw. MISJI GOSPODARCZYCH,
  • publikację katalogu POLSKA OFERTA EKSPORTOWA - POLISH EXPORT OFFER.
Program Promocyjno-Gospodarczy EUROPRODUKT realizowany w formule konkursu - promuje firmy, produkty i usługi spełniające oczekiwania rynków zagranicznych, zasługujące na miano najlepszych. Program wyróżnia też najciekawsze projekty i działania realizowane przez: organizacje i samorządy tworzące sprzyjające warunki dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, prasy ogólnopolskiej i branżowej. Tytułem EUROPRODUKT nagrodzono już ponad 300 firm.

Zagraniczne wyjazdy biznesowe tzw. MISJE GOSPODARCZE organizowane są na największe imprezy targowo-wystawiennicze i spotkania handlowe w Europie i na świecie dla przedstawicieli firm wszystkich branż produkujących na eksport, firm pracujących nad nowymi technologiami, jednostek naukowo-badawczych zaangażowanych w opracowania nowatorskich pomysłów czy wynalazków, przedsiębiorstw poszukujących rynków zbytu lub nowych źródeł finansowania. MISJE GOSPODARCZE przygotowywane są we współpracy z Departamentem Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, Biurem konkursu EUROPRODUKT oraz Wydziałami Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasad RP.

Katalog POLSKA OFERTA EKSPORTOWA - POLISH EXPORT OFFER wydawany w wersji polsko-angielsko-niemiecko-rosyjskiej - prezentuje ofertę firm zainteresowanych nawiązaniem nowych zagranicznych kontaktów handlowych. Jest on dystrybuowany na największych i najatrakcyjniejszych targach europejskich i światowych za pośrednictwem m.in Wydziałów Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasad RP.

Polskie Towarzystwo Handlowe Sp. z o. o. jest również wydawcą publikacji poświęconych zagadnieniom bankowości, prawa, finansów, zarządzania oraz marketingu.

Biuro:
Al. Jerozolimskie 125/127 lok.204
02-017 Warszawa

tel. 514 778 158, 883 310 100
tel.: (22) 243-13-86