szybki kontakt

Biuro PPG Europrodukt

tel.: +48 514 778 158
tel.: +48 883 310 100
tel.: +48 (22) 243-13-86
e-mail: biuro@europrodukt.pl

aktualności
Rozpoczynamy kolejną - XX edycję ogólnopolskiego konkursu EUROPRODUKT dla polskich firm produkcyjnych i usługowych. Od 2000 r. patronują temu przedsięwzięciu Minister Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wyróżnionych zostało ponad 300 przedsiębiorstw. Są wśród nich firmy małe rodzinne, średnie, duże koncerny, banki, spółdzielnie, organizacje i zrzeszenia, których ofertę cechuje wysoka jakość, innowacyjność, kompleksowość usług a także ciekawe wzornictwo.  Wszyscy Laureaci XIX edycji konkursu o tytuł Europrodukt otrzymują statuetkę oraz dyplom przyznania tytułu EUROPRODUKT. Spośród wyróżnionych, dodatkowo wybrane firmy zostaną nagrodzone za szczególne osiągnięcia eksportowe statuetką, dyplomem oraz nagrodą pieniężną ufundowaną przez Ministra Gospodarki.

EUROPRODUKT, to wyróżnienie stanowiące doskonałą promocję zarówno na rynku polskim jak i poza granicami. Tytuł potwierdza europejski poziom firmy oraz najwyższą jakość jej wyrobów i usług. Zwiększa zainteresowanie klientów oraz partnerów biznesowych wyróżnioną ofertą, a także jest skutecznym argumentem w negocjacjach handlowych i działaniach marketingowych.

Firmy zainteresowane ubieganiem się o tytuł EUROPRODUKT oraz Nagrodą Ministra Gospodarki prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa /zakładka Europrodukt – Warunki uczestnictwa / i przesłanie na adres biuro@europrodukt.pl wypełnionego ZGŁOSZENIA oraz WNIOSKU lub o kontakt telefoniczny z biurem konkursu.

Zainteresowanych zapraszamy do udziału.
data publikacji: 2012-05-10 10:04:56
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), stworzony przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), wspiera działalność innowacyjną (w tym innowacje ekologiczne), zapewnia lepszy dostęp do środków finansowych oraz świadczy usługi wsparcia dla biznesu na poziomie regionalnym. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego.
data publikacji: 2012-04-27 10:03:40
PARP udostępnia trzydzieści dwa szkolenia internetowe. Ich tematyka dopasowana jest do potrzeb firm z sektora MSP. Nad zawartością merytoryczną czuwają wysokiej klasy eksperci w dziedzinie przedsiębiorczości. Akademia PARP wykorzystuje najskuteczniejsze metody edukacji zawodowej. Szkolenia składają się z lekcji, podczas których uczestnik jest informowany o celach i rezultatach szkolenia.
data publikacji: 2012-04-27 09:42:56